ԱՃԹՆ-ի 2-րդ զեկույցի առցանց համաժողով, 2020թ. սեպտեմբեր