Բնապահպանական նպատակային ծրագրեր

Բնապահպանական և առողջապահական նպատակային ծրագրերի վերաբերյալ 2016-2019թթ. տեղեկատվություն։