Օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերլուծություն

  ԱՃԹՆ օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերլուծություն

   Պետական մարմինների ներկայացրած առաջարկներ և մեկնաբանություններ