ԱՃԹՆ-ի ստանդարտ

ԱՃԹՆ-ն ներդրած երկրներն առաջնորդվում են ԱՃԹՆ-ի ստանդարտով: Ստանդարտում սահմանված են այն 8 խումբ պահանջները, որոնք պարտադիր պետք է իրականացնեն ԱՃԹՆ-ի թեկնածու և համապատասխանող երկրները: Ստանդարտով պահանջվում է, որ երկրները հրապարակեն հանքարդյունաբերության արժեքային շղթայի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը: Հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվությունը հասանելի է դառնում ԱՃԹՆ-ի ազգային զեկույցներում, որոնք ամեն տարի հրապարակում են ԱՃԹՆ-ն իրականացնող երկրները:

ԱՃԹՆ-ի Ստանդարտ (doc, pdf)