ԲՇԽ-ի կազմ

Հայաստանի Հանրապետության ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի անհատական կազմը հաստատվել է ՀՀ վարչապետի 2016 թվականի նոյեմբերի 24-ի «Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության Հայաստանի Հանրապետության բազմաշահառու խումբ ստեղծելու և դրա անհատական կազմը հաստատելու մասին» N 1104-Ա որոշմամբ, որը փոփոխվել է ՀՀ վարչապետի 2018թ. հուլիսի 16-ի մեկ այլ որոշմամբ, ըստ որի փոփոխություններ են կատարվել ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի կազմում: ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի նախագահն է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը: ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի կազմը ներկայացված է ստորև: 

2016-2020թթ. ԲՇԽ-ի նիստերին մասնակցությունը