ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՃԹՆ-Ի ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

Համաձայն ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի՝ բազմաշահառու խումբը պարտավոր է ունենալ ամբողջությամբ ծախսային գնահատական պարունակող և ԱՃԹՆ-ի խորհրդի կողմից սահմանված՝ հաշվետվությունների ներկայացման և վավերացման վերջնաժամկետներին համահունչ կազմված ընթացիկ աշխատանքային ծրագիր: Աշխատանքային ծրագիրը պետք է տարեկան կտրվածքով վերանայվի և թարմացվի:

2023 թվականի հունիսի 29-ին ՀՀ ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խումբը հաստատեց Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2023-2024թ. աշխատանքային ծրագիրը և ԱՃԹՆ-ի ազգային առաջնահերթությունները: 

ԱՃԹՆ-Ի 2023-2024ԹԹ. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ


2023 թվականի հունիսի 29-ին ՀՀ ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խումբը հաստատեց Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2021-2022թ. աշխատանքային ծրագրի կատարողականը: 

ԱՃԹՆ-Ի 2021-2022ԹԹ. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ


2022 թվականի ապրիլի 27-ին ՀՀ ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խումբը հաստատեց Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2022թ. վերանայված աշխատանքային ծրագիրը: 

ԱՃԹՆ-Ի 2022Թ. ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ


 2021 թվականի ապրիլի 20-ին ՀՀ ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խումբը էլեկտրոնային եղանակով հաստատեց Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2021-2022թ. աշխատանքային ծրագիրը: 

 ԱՃԹՆ-Ի 2021-2022Թ. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ


 2020 թվականի դեկտեմբերի 7-ին ՀՀ ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խումբը էլեկտրոնային եղանակով հաստատեց Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2020թ. վերանայված աշխատանքային ծրագիրը: 

ԱՃԹՆ-Ի 2020Թ. ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

2018 թվականի դեկտեմբերի 5-ին տեղի ունեցած ՀՀ ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խմբի նիստին հաստատվեցին Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2019-2020թթ. ազգային առաջնահերթությունները և ԱՃԹՆ-ի 2019-2020թթ. աշխատանքային ծրագիրը: 

 ԱՃԹՆ-Ի 2019-2020ԹԹ. ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԱՃԹՆ-Ի 2019-2020ԹԹ. ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

 ԱՃԹՆ-Ի 2019-2020ԹԹ. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

ԱՃԹՆ-Ի 2019-2020ԹԹ. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ


 2018թ. առաջին եռամսյակում ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության կողմից կազմվել և 2018թ. մարտի 27-ին կայացած ԲՇԽ-ի նիստին ԲՇԽ-ի կողմից հաստատվել է ԱՃԹՆ-ի 2018թ. վերանայված աշխատանքային ծրագիրը, որում արտացոլված են դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակում հաստատված միջոցառումները՝ վերանայված վերջնաժամկետներով: 

ԱՃԹՆ-Ի 2018Թ. ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

ԱՃԹՆ-Ի 2018Թ. ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

2018թ. առաջին եռամսյակում ԱՃԹՆ-ի ազգային քարտուղարության կողմից կազմվել և 2018թ. մարտի 27-ին կայացած ԲՇԽ-ի նիստին հաստատվել է ԲՇԽ-ի կողմից հաստատվել է նաև 2017թ. ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագրի կատարողականը:

  2017Թ. ԱՃԹՆ-Ի ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ

2017Թ. ԱՃԹՆ-Ի ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության 2017-2018թթ. ԱՃԹՆ-ի աշխատանքային ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ի կողմից 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ին կայացած ԲՇԽ-ի նիստին: 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՃԹՆ-Ի 2017-2018 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՃԹՆ-Ի 2017-2018 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ