Այլ փաստաթղթեր

Հայաստանում իրական շահառուների բացահայտման վերաբերյալ իրավական վերլուծություն (word, pdf)

ՀՀ իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզ (word, pdf)

ՀՀ ԱՃԹՆ-ի հաղորդակցության ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր (word, pdf)

ԱՃԹՆ-ի բաց տվյալների քաղաքականություն (wordpdf)

«Հայաստանյան ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խմբի մոտեցումը պատասխանատու հանքարդյունաբերության վերաբերյալ» հայեցակարգային փաստաթուղթ (word, pdf)

Պատասխանատու հանքարդյունաբերության գործելաոճի ներդրման ճանապարհային քարտեզ (word, pdf)

ԱՃԹՆ-ի անդամակցության թեկնածության հայտ