Մաս 8. Հարցեր Անկախ ադմինիստրատոր EY ընկերությանը, ԱՃԹՆ-ի 2-րդ զեկույցի ներկայացման առցանց համաժողով