Մաս 10. Լիլիա Շուշանկան, ՏԿԵՆ և Արթուր Մանուկյան, ՊԵԿ, ԱՃԹՆ-ի 2-րդ զեկույցի ներկայացման առցանց համաժողով