ԱՃԹՆ Հայաստանի 4-րդ համաժողովը, դեկտեմբերի 22, 2022թ.