Մաս 8. Արտադրության և երկրաբանական ուսումնասիրությունների տվյալները