Մաս 7․ Սոցիալական ծրագրերը հանքարդյունաբերության ոլորտում