Մաս 4. Պայմանագրերը և ընդերքօգտագործման թույլտվությունները Հայաստանում