Մաս 6. Կառավարության եկամուտները և ծախսերը հանքարդյունաբերության ոլորտում