Մաս 5. Արդյունահանող ընկերությունների ֆինանսական հաշվետվությունները և վճարումները