Մաս 9. Օլեսյա Տոլոչկո, ԱՃԹՆ-ի միջազգային քարտուղարություն և Լուսինե Թովմասյան, ԱՃԹՆ-ի հայաստանյան քարտուղարություն, ԱՃԹՆ-ի 2-րդ զեկույցի ներկայացման առցանց համաժողով