Մաս 7. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի ներկայացում EY ընկերության կողմից, ԱՃԹՆ-ի 2-րդ զեկույցի ներկայացման առցանց համաժողով