Մաս 3. Սիլվի Բոսուտրոյի ուղերձը Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2-րդ զեկույցի ներկայացման առցանց համաժողովին