Մաս 13. Վիկտորյա Բուռնազյան և Սոնա Այվազյան, ԱՃԹՆ-ի 2-րդ զեկույցի ներկայացման առցանց համաժողով