Մաս 12. OpenOwnership-ը իրական սեփականատերերի բացահայտման մասին, ԱՃԹՆ-ի 2-րդ զեկույցի ներկայացման առցանց համաժողով