Մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտի թույլտվությունները, պայմանագրերը և ոչ միայն