Այն մասին, թե որո՞նք են ՀՀ մետաղական հանքարդյունաբերության հիմնական արտադրատեսակները, որքա՞ն գումար են վճարել մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերությունները պետական և համայնքային բյուջեներ