«Հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության բարելավում» ծրագիրը Հայաստանում