1-ին ալիքի անդրադարձն իրական սեփականատերերի բացահայտման հայաստանյան գործընթացին