Քաղաքացիական հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ի գործընթացում

Հայաստանում EITI-ի ներդրման արդյունավետության և մարտահրավերների մասին իրենց տեսակետն են ներկայացնում Հայաստանի EITI բազմաշահառու խմբի քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող անդամներ Սոնա Այվազյանն ու Արթուր Գրիգորյանը: