Ստեղծվել է հանքարդյունաբերական ընկերությունների իրական սեփականատերերի էլեկտրոնային համակարգ/ ԱՃԹՆ-ի 2021թ. համաժողով