2 տարվա ԱՃԹՆ աշխատանքներն ամփոփեցինք առաջին համաժողովով, իսկ համաժողովը՝ այս 2 րոպեով