Բաց, թափանցիկ, հաշվետու․ կայացավ ԱՃԹՆ առաջին զեկույցին նվիրված համաժողովը