Ապրիլի 27-ին տեղի է ունեցել ԱՃԹՆ-ի բազմաշահառու խմբի նիստը