«Բաց կառավարում» հաղորդաշարը մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտում իրական շահառուների թափանցիկության համակարգի մասին. Հովհաննես Հարությունյան