Հայաստանի պատվիրակությունը մասնակցել է ԱՃԹՆ-ի՝ «Իրական սեփականատերերի թափանցիկությունը» կոնֆերանսին