Ռոյալթիներից համայնքների օգտին հատկացվող մասհանումների վերաբերյալ եռօրյա դասընթաց-աշխատաժողով Ծաղկաձորում