Հայաստանի ԱՃԹՆ-ն ներկայացրեց ԱՃԹՆ-ի 4-րդ ազգային զեկույցը