Կայացավ Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2021թ. տարեկան համաժողովը