«Կոռուպցիոն ռիսկերը արդյունահանման ոլորտում և ԱՃԹՆ-ի դերը կոռուպցիայի մեղմացման գործում» թեմայով վեբինար