Դասընթաց ԱՃԹՆ-ի գործընթացի և պատասխանատու հանքարդյունաբերության վերաբերյալ