Տեղի ունեցավ ԲՇԽ հերթական նիստը Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի առաջին միջազգային վավերացման շուրջ