Տեղի ունեցավ Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի տվյալների համակարգային բացահայտման իրագործելիության ուսումնասիրության շուրջ հանդիպում-քննարկում. ներկայացվեց Մավրիտանիայի փորձը