Վարդենիսում և Վանաձորում կայացան Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի առաջին ազգային զեկույցի ներկայացման հանդիպում-քննարկումներ