Հայաստանն արժանացավ ԱՃԹՆ-ի նախագահության մրցանակին