Համակարգային բացահայտման թեմայով քննարկման ժամանակ ներկայացվել են Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի իրականացրած աշխատանքները