ԱՃԹՆ հայաստանյան քարտուղարությունը մասնակցում է ԱՃԹՆ միջազգային խորհրդի նիստին