ԵՊՀ ուսանողությանը և դասախոսներին ներկայացվեց Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությունը և առաջին ազգային զեկույցը