Աշխատաժողով «Շահագրգիռ կողմերի հանդիպում ԱՃԹՆ-ի զեկույցի նախագծի և 2019 թվականի ԱՃԹՆ-ի աշխատանքների շուրջ» խորագրով