Երկօրյա մարզային հանդիպում Ջերմուկում

11.12.23
Երկօրյա մարզային հանդիպում Ջերմուկում

Համաշխարհային բանկի «Հայաստանի արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանն աջակցություն. լրացուցիչ ֆինանսավորում» դրամաշնորհային ծրագրի աջակցությամբ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության քարտուղարությունը 2023թ. դեկտեմբերի 7-8-ը Ջերմուկում կազմակերպել էր  երկօրյա  մարզային հանդիպում  Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Վայոց ձորի մարզերի հանքարդյունաբերական  համայնքների շահագրգիռ կողմերի՝ քաղաքացիական հասարակության անդամների (ՀԿ-ներ, ակտիվ քաղաքացիներ), արդյունահանող ընկերությունների և ՏԻՄ ներկայացուցիչների, ԲՇԽ-ի,  լիազոր պետական մարմինների ներկայացուցիչների հետ: Հանդիպմանը ներկա էին 30 մասնակից:

Հանդիպման նպատակն էր աջակցել ՀՀ կառավարությանը ապահովելու ԱՃԹՆ-ի ստանդարտի պահանջների կատարումը հանրային ներգրավվածության և մասնակցայնության մասով, ինչպես նաև հնարավորություն ընձեռել Հայաստանի հանքարդյունաբերական  համայնքների շահագրգիռ կողմերին՝ իրազեկվել  ԱՃԹՆ-ի իրականացման և ոլորտի կառավարման ակտուալ մոտեցումների մասին և զարգացնել ԱՃԹՆ-ի հասանելի տվյալների օգտագործման իրենց հմտություններն ու կարողությունները։

Հանդիպման ժամանակ մասնակիցները քննարկեցին  ԱՃԹՆ-ի ներդրման արդյունքում հանրային հասանելի դարձած տվյալները,  ԱՃԹՆ-ի 2023թ. նոր ստանդարտով  երկրների և ընկերությունների նկատմամբ սահմանվող նոր պահանջները, հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ ընդունված  ռազմավարությունը, դրա իրագործման ժամանակ քաղաքացիական հասարակության, բիզնես խմբակցության և համայնքների առաջարկները ներառելու հնարավորությունները։ Քննարկվեցին լիազոր մարմնի կողմից ոլորտի վերաբերյալ առաջարկվող նոր իրավական կարգավորումները, ինչպես նաև  հանքարդյունաբերության ոլորտից ստացված պետական և տեղական եկամտային հոսքերի հաշվին ազդակիր համայնքներում զարգացման, բնապահպանական և առողջապահական ծրագրեր կազմելիս Ստանդարտի նոր պահանջները հաշվի առնելու հնարավորությունները:

Հանդիպման թեմաները ներկայացրեցին և ներկաների հարցերին պատասխանեցին ԱՃԹՆ-ի քարտուղարության ղեկավար Լուսինե Թովմասյանը, փորձագետ Հասմիկ Մանուկյանը, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ընդերքի վարչության պետ Կարեն Գասպարյանը, ընդերքօգտագործման ոլորտի քաղաքականության մշակման բաժնի պետի պաշտոնակատար Սեդա Հակոբյանը, գլխավոր մասնագետ Նաիրա Բարսեղյանը, ավագ մասնագետ Արմինե Ստեփանյանը: Հանդիպումն ընթացավ ԱՃԹՆ-ի կազմակերպված հանդիպումներին բնորոշ ակտիվ և աշխույժ մթնոլորտում՝ ապահովելով բոլոր մասնակիցների  ներգրավվածությունը: