Հրապարակվել են Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2019թ. տարեկան և 2020թ. եռամսյակային կատարողական հաշվետվությունները

08.12.20
Հրապարակվել են Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի 2019թ. տարեկան և 2020թ. եռամսյակային կատարողական  հաշվետվությունները

2020թ. դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանի ԱՃԹՆ ԲՇԽ-ն էլեկտրոնային եղանակով հաստատել է  Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի ներդրման կատարողականը ներկայացնող հետևյալ հաշվետվությունները՝

  • 2019 թվականի տարեկան հաշվետվությունը,  որում ներառված է ՀՀ ԱՃԹՆ-ի 2019թ. աշխատանքային ծրագրի կատարողականը,
  • ՀՀ ԱՃԹՆ-ի ներդրման աշխատանքների 2019թ. 4-րդ եռամսյակի հաշվետվությունը,
  • 2020թ. 1-ին, 2-րդ և 3-րդ եռամսյակների հաշվետվությունները,
  • 2020 թվականի վերանայված աշխատանքային ծրագիրը (ծրագիրը վերանայվել է օգոստոսին):

Դրանք հասանելի են հետևյալ հղումներով՝

Հաշվետվություններ

Վերանայված աշխատանքային ծրագիր