ԵՊՀ ուսանողությանը և դասախոսներին ներկայացվեց Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությունը և առաջին ազգային զեկույցը

19.02.19
ԵՊՀ ուսանողությանը և դասախոսներին ներկայացվեց Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությունը և առաջին ազգային զեկույցը

Այսօր՝ փետրվարի 19-ին, Երևանի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ հանդիպում-քննարկում Հայաստանի Հանրապետության Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) շուրջ։

Հանդիպում-քննարկմանը մասնակցում էին ԵՊՀ  երկրաբանության և աշխարհագրության,     էկոլոգիայի և բնության պահպանության,  տնտեսագիտության, հանրային կառավարման և քաղաքագիտության,  ժուռնալիստիկայի մասնագիտացում ունեցող ուսանողներ և համապատասխան ֆակուլտետների դասախոսներ։

ԱՃԹՆ քարտուղարության ղեկավար Լիլիա Շուշանյանը, ԱՃԹՆ-ի փորձագետներ Լուսինե Թովմասյանը և Անահիտ Առուստամյանը,  ԱՃԹՆ բազմաշահառու խմբի (ԲՇԽ) հանքարդյունահանող խմբակցության անդամ, «Գեոմայնինգ» ՍՊԸ-ի գլխավոր տնօրեն Վահե Վարդանյանը և ԱՃԹՆ բազմաշահառու խմբի քաղաքացիական հասարակության անդամ, Երևանի պետական համալսարանի օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի դոցենտ Հարություն Մովսիսյանը ԵՊՀ ուսանողությանը և դասախոսական անձնակազմին ներկայացրին ԱՃԹՆ-ի, Հայաստանում ԱՃԹՆ-ի գործընթացը:

Ներկայացվեց ԱՃԹՆ-ի առաջին ազգային զեկույցը և զեկույցում ամփոփված տեղեկատվությունը հանքարդյունահանող ընկերությունների եկամուտների, դրանց կողմից կառավարությանը կատարած վճարումների, ինչպես նաև պետության ստացած եկամուտների և այդ հոսքերի կառավարման, մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտում օգտակար հանածոների պաշարների, արտադրության, ներքին իրացման և արտահանման վերաբերյալ, ինչպես նաև ԱՃԹՆ-ի պաշտոնական կայքում առանձին առցանց հաշվետվության համակարգի միջոցով հասանելի տվյալներն ու համակարգից օգտվելու ձևը: Հարց ու պատասխանի ձևաչափով քննարկվեցին նաև ոլորտային այլ հարցեր։