ԱՃԹՆ-ի առցանց հաշվետվության համակարգի ներկայացում

10.07.18
ԱՃԹՆ-ի առցանց հաշվետվության համակարգի ներկայացում

Հուլիսի 10-ին գերատեսչությունների և հանքարդյունահանող ընկերությունների ներկայացուցիչներին ցուցադրվեց ԱՃԹՆ-ի առցանց հաշվետվության համակարգը: Իրազեկման միջոցառմանն իրենց մասնակցությունն ունեցան նաև 2018թ. ԱՃԹՆ-ի զեկույցի կազմման նպատակով որպես անկախ ադմինիստրատոր ներգրավված «Էրնսթ ընդ յանգ» աուդիտորական ընկերության ներկայացուցիչները: