Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրերը

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրերը հրապարակվում են ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության www.e-register.am կայքում։

Մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերությունների կողմից 03.12.2020թ. դրությամբ ներկայացված ԻՍ հայտատարագրեր (RAR)

Մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերության անվանումը

Հայտատարագրի հղումը

 Կարգավիճակը

31.07.2023թ.դրությամբ

«Մեղրաձոր գոլդ» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1267440

Ընդերքօգտագործող

«Պարամաունտ Գոլդ Մայնինգ» ՓԲԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1267456

Ընդերքօգտագործող

«Սագամար» ՓԲԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1267708

 Ընդերքօգտագործող

«Լեռ-էքս» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1272746

 

«Ախթալայի լեռնահարստաց
ման կոմբինատ» ՓԲԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1266888

 Ընդերքօգտագործող

«Ֆորչն Ռիզորսիս» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1127476

Ընդերքօգտագործող 

«ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ» ՓԲԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1272537

 Ընդերքօգտագործող

«ԳեոՊրո Մայնինգ Գոլդ»  ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1266780

 Ընդերքօգտագործող

«Մուլտի Գրուպ» Կոնցեռն ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1267169

 Ընդերքօգտագործող

«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1272761

 Ընդերքօգտագործող

«Վարդանի զարթոնքը» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1267799

 Ընդերքօգտագործող

«ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1272536

 Ընդերքօգտագործող

«ԼԻՃՔՎԱԶ» ՓԲԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1266829

 Ընդերքօգտագործող

«Ագարակի ՊՄԿ» ՓԲԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1269083

 Ընդերքօգտագործող

«Ասսաթ» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1267633

 Ընդերքօգտագործող

«Թեղուտ» ՓԲԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1272552

 Ընդերքօգտագործող

«Ակտիվ լեռնագործ» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1267399

 Ընդերքօգտագործող

«ԱՏ-ՄԵՏԱԼՍ» ՍՊԸ 

https://www.e-register.am/am/companies/1267427

Ընդերքօգտագործող 

«ԲԱԿՏԵԿ ԷԿՈ» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1195647

 Ընդերքօգտագործող

«ԳԵՂԻ ԳՕԼԴ» ՍՊԸ 

https://www.e-register.am/am/companies/1267410

 Ընդերքօգտագործող

«ՂԱՐԱԳՈՒԼՅԱՆՆԵՐ» ՓԲԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1267820

Ընդերքօգտագործող 

«Մեգո Գոլդ» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1237707

 Ընդերքօգտագործող

«Վայք Գոլդ» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1232638

Ընդերքօգտագործող 
«ԳԵՈՌԵՅԴ» ՓԲԸ https://www.e-register.am/am/companies/1301436  Ընդերքօգտագործող
 «ՄԱՐՋԱՆ ՄԱՅՆԻՆԳ ՔՈՄՓԱՆԻ» ՍՊԸ  https://www.e-register.am/am/companies/1237755  Ընդերքօգտագործող

«Մոլիբդենի աշխարհ» ՍՊԸ

 https://www.e-register.am/am/companies/1267818   
 «Թաթսթոուն» ՍՊԸ  https://www.e-register.am/am/companies/1268361