Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրերը

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրերը հրապարակվում են ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության www.e-register.am կայքում։

Մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերությունների կողմից 03.12.2020թ. դրությամբ ներկայացված ԻՍ հայտատարագրեր (RAR)

Մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերության անվանումը

Հայտատարագրի հղումը

«Մեղրաձոր գոլդ» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1267440

«Պարամաունտ Գոլդ Մայնինգ» ՓԲԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1267456

«Սագամար» ՓԲԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1267708

«Լեռ-էքս» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1272746

«Ախթալայի լեռնահարստաց
ման կոմբինատ» ՓԲԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1266888

«Ֆորչն Ռիզորսիս» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1127476

«Մոլիբդենի աշխարհ» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1267818

«ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ» ՓԲԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1272537

«ԳեոՊրո Մայնինգ Գոլդ»  ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1266780

«Մուլտի Գրուպ» Կոնցեռն ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1267169

«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1272761

«Վարդանի զարթոնքը» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1267799

«ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1272536

«ԼԻՃՔՎԱԶ» ՓԲԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1266829

«Ագարակի ՊՄԿ» ՓԲԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1269083

«Ասսաթ» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1267633

«Թեղուտ» ՓԲԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1272552

«Ակտիվ լեռնագործ» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1267399

«Թաթսթոուն» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1268361

«ԱՏ-ՄԵՏԱԼՍ» ՍՊԸ 

https://www.e-register.am/am/companies/1267427

«ԲԱԿՏԵԿ ԷԿՈ» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1195647

«ԳԵՂԻ ԳՕԼԴ» ՍՊԸ 

https://www.e-register.am/am/companies/1267410

«ՂԱՐԱԳՈՒԼՅԱՆՆԵՐ» ՓԲԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1267820

«Մեգո Գոլդ» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1237707

«Վայք Գոլդ» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1232638

«ՄԱՐՋԱՆ ՄԱՅՆԻՆԳ ՔՈՄՓԱՆԻ» ՍՊԸ

https://www.e-register.am/am/companies/1237755