Հարցազրույցներ ԲՇԽ-ի կառավարության խմբակցության անդամների հետ

Կառավարության տեսանկյունից EITI-ի գործընթացի կարևորության և Հայաստանում ստանդարտի ներդրման աշխատանքների մասին իրենց կարծիքներն են ներկայացնում Հայաստանի EITI բազմաշահառու խմբի կառավարություն ներկայացնող անդամներ՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Դավիթ Անանյանը և ՀՀ բնապահպանության նախարարի տեղակալ Խաչիկ Հակոբյանը: